Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne postępowanie X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

V SA/Wa 2563/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie ustalenia wysokości nienależnie pobranych środków z tytułu refundacji wywozowej.

V SA/Wa 2243/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu wnioskowania o refundację wywozową wyższą niż stosowana;

V SA/Wa 2242/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu refundacji wywozowej;

V SA/Wa 1306/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie zwolnionego zabezpieczenia z tytułu zaliczkowej refundacji wywozowej;