Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne prawo X

III SA/Kr 114/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiąc kwiecień 2003 r.

III SA/Kr 113/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiąc listopad 2002 r.

III SA/Kr 110/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc kwiecień 2001 r. s k a r g ę

III SA/Kr 897/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-09-16

skarg J. B. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku od towarów i usług , Nr : [...] w przedmiocie powiadomienia o retrospektywnym zaksięgowaniu kwoty długu celnego

III SA/Kr 52/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej s k a r g ę

III SA/Kr 174/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-06-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie umorzenia postępowania

III SA/Kr 184/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

III SA/Kr 362/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiąc lipiec 2003 r.

III SA/Kr 865/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc styczeń 2006

III SA/Kr 803/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-02-24

skarg J. C. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uchyla zaskarżone decyzje oraz poprzedzające je decyzje organu pierwszej instancji.
1   Następne >   3