Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne prawo X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

I SA/Go 778/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-01-14

Skarga S.D. na decyzję SKO w przedmiocie nadpłaty w podatku od posiadania psa za 2002 rok postanowił: odrzucić sprzeciw skarżącego na postanowienie referendarza sądowego