Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne prawo X
  • Skarżony
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III ARN 14/86 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1986-12-31

Sprawa ze skargi na decyzję ostateczną Głównego Urzędu Ceł (...) w przedmiocie orzeczenia o przepadku dwóch pistoletów gazowych na skutek rewizji nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego PRL (...) od wyroku NSA w Warszawie III SA 1107/85~ uchyla zaskarżony wyrok i odrzuca skargę.

III ARN 23/88 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1988-12-31

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Urzędu Ceł w przedmiocie przejścia na własność Skarbu Państwa wartości dewizowych na skutek rewizji nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego PRL (...) od wyroku NSA w Warszawie I SA 1381/86~ oddala rewizję nadzwyczajną.

III ARN 28/86 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1986-12-31

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Urzędu Ceł (...) w przedmiocie orzeczenia przepadku pistoletu gazowego i naboi na skutek rewizji nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego PRL (...) od wyroku NSA w Warszawie III SA 1459/85~ uchyla zaskarżony wyrok i skargę odrzuca.