Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne prawo X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II GZ 1/05 - Postanowienie NSA z 2005-02-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Finansów oku [...] w przedmiocie zwrotu dotacji

II GZ 40/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Finansów sygn. akt [...] w przedmiocie odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II GZ 2/06 - Postanowienie NSA z 2006-01-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr U/421/5/2005 w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy

V SA/Wa 1550/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w przedmiocie oddalenia zarzutów w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego

II GZ 41/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego sygn. akt [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności pieniężnej

V SA/Wa 1532/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie odmowy umorzenia należności celnych;

II GZ 21/06 - Postanowienie NSA z 2006-02-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie Nr [...] w przedmiocie przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na 2004 r.

V SA/Wa 1869/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników

V SA/Wa 51/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-01

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne

V SA/Wa 965/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy
1   Następne >   2