Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne prawo X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

V SA/Wa 1532/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie odmowy umorzenia należności celnych;

V SA/Wa 1869/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników

V SA/Wa 51/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-01

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne

V SA/Wa 1339/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

I SA/Lu 286/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-05-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w L. w przedmiocie skargi na czynności egzekucyjne

I SA/Lu 302/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-05-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie oddalenia skargi na czynności egzekucyjne

II GSK 4/05 - Wyrok NSA z 2005-04-20

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Głównego Urzędu Ceł w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego i odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego

II GSK 5/05 - Wyrok NSA z 2005-04-20

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Głównego Urzędu Ceł w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego i odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego