Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 110/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc kwiecień 2001 r. s k a r g ę

III SA/Kr 897/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-09-16

skarg J. B. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku od towarów i usług , Nr : [...] w przedmiocie powiadomienia o retrospektywnym zaksięgowaniu kwoty długu celnego

III SA/Kr 52/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej s k a r g ę

III SA/Kr 174/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-06-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie umorzenia postępowania

III SA/Kr 184/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

III SA/Kr 865/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc styczeń 2006

III SA/Kr 803/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-02-24

skarg J. C. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uchyla zaskarżone decyzje oraz poprzedzające je decyzje organu pierwszej instancji.

III SA/Kr 394/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-11-27

skarg Syndyka Masy Upadłości 'A' Sp. z o.o. na postanowienia Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania skargi oddala

III SA/Kr 716/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty podatku od towarów i usług z tytułu importu

III SA/Kr 150/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-11-05

skarg Syndyka masy upadłości A Sp. z o.o. w K. na postanowienia Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania s k a r g i
1   Następne >   3