Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne prawo X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Wr 180/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z drogami dojazdowymi

II OZ 1257/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-28

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi na decyzję Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi , nr [...], znak: [...] w przedmiocie wykonania nakazanych robót budowlanych w celu doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa

VII SAB/Wa 135/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-02

Wniosek w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania