Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne prawo X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Sz 329/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-07-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

II SA/Gl 1622/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

II SA/Po 56/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie kary pieniężnej

II SA/Po 62/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie kary pieniężnej

III SA/Łd 611/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-07-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie przyznania wynagrodzenia za zwrot wydatków koniecznych związanych z wykonywaniem dozoru oraz wynagrodzenia za dozór.

II SA/Po 336/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu w przedmiocie kary pieniężnej za wykonanie transportu drogowego bez wymaganej licencji;

III SA/Kr 752/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie kary pieniężnej

III SA/Wr 478/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego bez wymaganego zezwolenia oraz pojazdem nie zgłoszonym do licencji

II SA/Ol 526/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-10-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie rejestracji pojazdu

II SA/Bk 297/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie kary za przejazd pojazdem ponadnormatywnym
1   Następne >   3