Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 608 Energetyka i atomistyka X

GZ 121/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-30

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie z wniosku [...] Wrocław S.A. we Wrocławiu o wstrzymanie wykonania decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr [...] w przedmiocie bezczynności organu w zakresie dopuszczenia do udziału w postępowaniu w charakterze strony