Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne prawo X
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II GZ 34/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Krajowej Rady Radców Prawnych nr [...] w przedmiocie odmowy wpisu na listę aplikantów radcowskich

II GZ 22/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-10

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie oddalenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku sygn. VI SA/Wa 9/04 w przedmiocie skreślenia z listy adwokatów

II GZ 28/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-12

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie zawieszenia prawa z licencji pracownika ochrony fizycznej

II GZ 49/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-22

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji sygn. akt [...] w przedmiocie odmowy wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia

II GZ 113/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wydania certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

II GZ 23/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-06

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie unieważnienia egzaminu radcowskiego

VI SA/Wa 601/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie powołania na stanowisko komornika sądowego