Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne prawo X
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

III SA/Gd 602/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w postaci stypendium