Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

II GZ 50/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach sygn. akt [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne

VI SA/Wa 1704/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia postępowania w sprawie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej