Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne prawo X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

V SA/Wa 3165/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych środków z tytułu refundacji wywozowej

V SA/Wa 3161/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych środków z tytułu refundacji wywozowej

V SA/Wa 2861/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy wypłaty refundacji wywozowej

III SA/Wr 202/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. w przedmiocie odmowy przyznania płatności ONW na rok 2004

V SA/Wa 2858/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy wypłaty refundacji wywozowej

V SA/Wa 3160/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych środków z tytułu refundacji wywozowej

V SA/Wa 570/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora M. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej oraz przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych;

V SA/Wa 2563/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie ustalenia wysokości nienależnie pobranych środków z tytułu refundacji wywozowej.

V SA/Wa 3162/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych środków z tytułu refundacji wywozowej

V SA/Wa 1565/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu odsetek od nierozliczonej w terminie zaliczki na dofinansowanie realizacji projektu
1   Następne >   2