Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 1403/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na pracę dla cudzoziemca

II SA/Wa 1004/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Minister Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie zatrudnienie cudzoziemca

II SA/Wa 955/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy udzielenia przedłużenia zezwolenia na pracę cudzoziemca

II SA/Wa 500/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca

II SA/Wa 1402/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na pracę dla cudzoziemca

II SA/Wa 1741/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na pracę

II SA/Wa 1293/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na pracę przez cudzoziemca

II SA/Wa 1677/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie uchylenia przyrzeczenia i zezwolenia na wykonywanie pracy przez cudzoziemca

II SA/Wa 197/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy przedłużenia zezwolenia na pracę cudzoziemca D. Y. (obywatela [...]) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Wa 1401/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na pracę dla cudzoziemca
1   Następne >   2