Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 2709/15 - Wyrok NSA z 2017-06-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we Wrocławiu w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania