Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Cudzoziemcy X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II OSK 1279/05 - Wyrok NSA z 2006-02-23

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w przedmiocie odmowy przyjęcia oświadczenia woli o nabyciu obywatelstwa polskiego

II OSK 1182/05 - Wyrok NSA z 2005-12-14

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w przedmiocie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

II OSK 983/05 - Wyrok NSA z 2005-10-27

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w przedmiocie poświadczenia posiadania obywatelstwa polskiego

II OSK 1776/10 - Wyrok NSA z 2011-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

II OSK 625/13 - Wyrok NSA z 2014-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

II OSK 2232/12 - Wyrok NSA z 2014-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

II OSK 2269/12 - Wyrok NSA z 2014-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

II OSK 1085/05 - Wyrok NSA z 2005-12-14

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w przedmiocie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

II OZ 392/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia posiadania obywatelstwa...

II OSK 2501/10 - Wyrok NSA z 2011-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   4