Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Cudzoziemcy X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OSK 562/16 - Wyrok NSA z 2017-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy uznania rekultywacji gruntu za zakończoną

II OSK 2709/15 - Wyrok NSA z 2017-06-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we Wrocławiu w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wa 1815/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy