Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 2518/14 - Wyrok NSA z 2015-04-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Pomorskiego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP

III SAB/Gd 157/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-04-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

II OSK 2858/13 - Wyrok NSA z 2015-06-25

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej