Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

V SA/Wa 1291/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody M. w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium Polski

III SA/Lu 250/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-11-08

Sprawa ze skargi M. S. na czynności Komendanta Placówki Straży Granicznej w przedmiocie zatrzymania M. S. w trakcie legitymowania go na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Rz 993/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-02-03

Skarga R.D. na decyzję Wojewody P. w przedmiocie wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie skargi kasacyjnej pełnomocnika skarżącego

III SA/Lu 127/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-04-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

III SA/Lu 341/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Rz 425/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zobowiązania do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Bd 462/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-05-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

II SA/Rz 29/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody ... w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Rz 16/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-06-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

V SA/Wa 209/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-08

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
1   Następne >   +2   5