Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Cudzoziemcy X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OSK 793/10 - Wyrok NSA z 2010-10-20

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia

II SA/Kr 876/01 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy pieniężnej w postaci zasiłku dla matki wychowującej dziecko urodzone 10 listopada 2000 r. i jednorazowego zasiłku dla dziecka

II SA/Ka 2373/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO (...) z 6 maja 1998 r. (...) w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Ol 995/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia wychowawczego

I OSK 135/18 - Wyrok NSA z 2018-06-13

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Łodzi w przedmiocie odmowy prawa do świadczenia wychowawczego

IV SA/Gl 663/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczeń wychowawczych

II SAB/Po 43/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-08-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie świadczenia wychowawczego

II SA/Łd 978/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. z [...] nr [...] w przedmiocie odmowy prawa do świadczenia wychowawczego

II SA/Ke 163/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Kielcach w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego