Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Cudzoziemcy X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

V SA/Wa 2577/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-11

Skarga W. w K. na informację Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu

V SA/Wa 760/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-25

Skarga P. C. na pismo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych

V SA/Wa 1739/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych

V SA/Wa 2259/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-25

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie zawarte w piśmie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych Oddala skargę