Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Cudzoziemcy X
  • Symbol 658 Bezczynność X

III SAB/Kr 52/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas oznaczony

III SAB/Gd 16/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-11-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie przedłużenia ważności wizy Schengen

IV SAB/Wa 3/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku

IV SAB/Wa 121/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy K. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku H. S. o ustalenie warunków zabudowy

II SAB/Po 61/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-02-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE

III SAB/Gd 32/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-08-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

II SAB/Po 88/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-02-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony;

IV SAB/Wa 148/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

V SAB/Wa 10/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-27

Sprawa ze skargi A. K. w przedmiocie bezczynności Wojewody [...] w sprawie wniosku o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się

III SAB/Kr 82/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego
1   Następne >   +2   +5   +10   29