Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wr 243/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wybudowania muru spełniającego funkcję ogrodzenia na granicy dzielącej działki oznaczone geodezyjnie nr [...] i [...] ([...]) obręb S. Z., gmina L. Z.