Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wr 243/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wybudowania muru spełniającego funkcję ogrodzenia na granicy dzielącej działki oznaczone geodezyjnie nr [...] i [...] ([...]) obręb S. Z., gmina L. Z.

II SA/Wr 518/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-01-20

Wniosek w przedmiocie nałożenia obowiązku doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu technicznego

II SA/Wr 898/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję D. Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie nakazu zapewnienia w budynku wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej

II SA/Wr 248/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-09-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. w przedmiocie nakazania wykonania określonych czynności w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem robót polegających na wybudowaniu zbiornika na nieczystości ciekłe na działce nr [...] we wsi W.