Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Czystość i porządek X

II OSK 1178/14 - Wyrok NSA z 2016-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SA/Gl 750/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej

II FSK 2889/15 - Wyrok NSA z 2016-02-23

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Rzeszowie w przedmiocie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od...

II SA/Gl 485/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w C. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchyla zaskarżone postanowienie i zasądza od SKO w C. na rzecz skarżącej kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II FSK 2663/15 - Wyrok NSA z 2016-04-14

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Łodzi w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

VIII SA/Wa 469/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie nakazania wykonania obowiązku

II FSK 2783/15 - Wyrok NSA z 2016-04-14

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w L. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

III SA/Po 969/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

II SA/Gd 164/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-07-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej

I SA/Gl 242/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1   Następne >   +2   +5   8