Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Czystość i porządek X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OZ 16/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-01

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oku znak [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

IV SA/Po 694/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie sprzeciwu wobec zamiaru wykonania prac budowlanych

II SA/Ol 913/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie legalności posadowienia garażu

II OW 45/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozstrzygnięcia sprawy z wniosku o nakazanie usunięcia śmieci, gruzu i ziemi z nieruchomości

II SA/Kr 238/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OW 95/08 - Postanowienie NSA z 2009-03-13

Wniosek Burmistrza Polkowic w sprawie wskazania organu właściwego do oceny zgodności wybudowanego śmietnika z obowiązującymi przepisami prawa

II SAB/Op 25/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-05-17

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę Strzeleckiego w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

II SA/Po 176/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-07-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie sprzeciwu w sprawie zgłoszenia prac budowlanych;