Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Czystość i porządek X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

IV SA/Po 694/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie sprzeciwu wobec zamiaru wykonania prac budowlanych

II SA/Ol 913/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie legalności posadowienia garażu

II SAB/Op 25/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-05-17

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę Strzeleckiego w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

II SA/Po 176/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-07-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie sprzeciwu w sprawie zgłoszenia prac budowlanych;