Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Czystość i porządek X
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

I SA/Bk 320/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-10-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

I SA/Bk 127/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-11-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty