Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Czystość i porządek X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Gd 732/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-12-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Pruszcz Gdański w sprawie zasad dzierżawy nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pruszcz Gdański 1. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały, 2. określa, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu.

II SA/Gl 902/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-09-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Mysłowice w przedmiocie opłat za usługi komunalne

II SA/Gl 47/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-05-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie podziału nieruchomości