Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Czystość i porządek X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OSK 1849/13 - Wyrok NSA z 2015-03-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Piławie Górnej w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Piława Górna

II SA/Gl 848/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-01-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie upoważnienia Wójta Gminy do zawierania umów na wykonanie przyłączy wodnokanalizacyjnych w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu

II SA/Lu 1028/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-12-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

II SA/Kr 1241/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-12-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Trzyciąż w przedmiocie zatwierdzenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń

II SA/Lu 268/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie o wybudowanie przyłącza kanalizacyjnego i elektroenergetycznego oraz wypłatę odszkodowania

II SA/Wr 415/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-06-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Ś. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Ś.

II SA/Kr 1240/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-12-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Trzyciąż w przedmiocie zatwierdzenia ceny za odprowadzanie ścieków

IV SA/Po 346/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-08-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Piły w przedmiocie zatwierdzenia taryf cen za wodę i ścieki za korzystanie z urządzeń kanalizacji deszczowej

II SA/Lu 325/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-05-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz dopłat z budżetu gminy

II SA/Wr 22/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-03-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy P.
1   Następne >   +2   4