Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 1241/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-12-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Trzyciąż w przedmiocie zatwierdzenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń

II SA/Kr 1240/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-12-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Trzyciąż w przedmiocie zatwierdzenia ceny za odprowadzanie ścieków

II SA/Kr 1000/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-10-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr XXVIII/425/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin: Olkusz, Bukowno, Klucze, Bolesław na okres od dnia 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały: w punkcie 5 podpunkt 2 w zakresie słów: 'lub norm zużycia wody'; w punkcie 5 podpunkt 3; w punkcie 5 podpunkt 4; w punkci...

II SA/Kr 1073/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-11-06

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków - Śródmieście Wschód w Krakowie na uchwalę nr XXVII/202/16 Gminy Skała w sprawie zatwierdzania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie punktu 4.3 i 4.6 załącznika do uchwały