Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gl 848/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-01-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie upoważnienia Wójta Gminy do zawierania umów na wykonanie przyłączy wodnokanalizacyjnych w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu

II SA/Kr 1241/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-12-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Trzyciąż w przedmiocie zatwierdzenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń

II SA/Wr 415/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-06-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Ś. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Ś.

II SA/Kr 1240/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-12-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Trzyciąż w przedmiocie zatwierdzenia ceny za odprowadzanie ścieków

II SA/Lu 325/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-05-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz dopłat z budżetu gminy

II OSK 1740/15 - Wyrok NSA z 2015-11-17

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta S. w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta S.

II OSK 1741/15 - Wyrok NSA z 2015-11-17

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta S. w przedmiocie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta S.

II SA/Łd 1140/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-03-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Skierniewice w przedmiocie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Skierniewice

II SA/Łd 1139/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-03-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Skierniewice w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Skierniewice

II SA/Sz 1173/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-08-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Gminy Mielno w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
1   Następne >   2