Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

II OSK 1740/15 - Wyrok NSA z 2015-11-17

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta S. w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta S.

II OSK 1741/15 - Wyrok NSA z 2015-11-17

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta S. w przedmiocie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta S.

II OSK 391/17 - Wyrok NSA z 2019-01-15

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy (...) w przedmiocie regulaminu dostarczania wody