Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Czystość i porządek X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SA/Po 159/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-04-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Związku Międzygminnego ... w przedmiocie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

I SA/Gd 1257/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-11-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I SA/Gd 1240/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-02-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie wyboru metody, ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

I SA/Ol 586/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-11-21

Sprawa ze skargi Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych A na pisemną indywidualną interpretację Prezydenta Miasta w przedmiocie prawa podatkowego

I SA/Bk 526/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I SA/Gl 983/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-10-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w przedmiocie uchwały rady gminy w kwestii opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I SA/Bk 358/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-11-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w B. w przedmiocie stwierdzenia wydania z naruszeniem prawa uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

III SA/Po 77/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-03-13

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

III SA/Po 1676/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-02-26

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

III SA/Po 371/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1   Następne >   +2   +5   +10   28