Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Czystość i porządek X

I SA/Kr 175/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-04-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, stwierdza nieważność uchwały w części określającej nałożenie w Załączniku nr 1 do Uchwały na składającego deklarację obowiązku wskazania danych osobowych (imienia i nazwiska oraz adresu) osób zamieszkujących daną nieruchomoś...

I SA/Kr 1080/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-08-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Koszycach w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Koszyce w części obejmującej treść załącznika do uchwały: Zgodnie z art.56 ustawy Kodeks karny - skarbowy ( tj. Dz.U. z 2007r Nr 11 poz.765 z...

I SA/Kr 174/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-04-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, , stwierdza nieważność uchwały w części określającej nałożenie w Załączniku nr 1 do Uchwały na składającego deklarację obowiązku, wskazania danych osobowych (imienia i nazwiska oraz adresu) osób zamieszkujących daną nieru...

I SA/Kr 572/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-05-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Lipinki w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lipinki stwierdza nieważność załącznika Nr 1 zaskarżonej uchwały zatytułowanego 'Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi' w części dotyczącej imienia ojca, imienia matki zawartego...

I SA/Kr 647/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-05-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Chełmku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej obowiązek podania danych w postaci numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail zawartych w załączniku Nr 1 pkt D 1.2., w załączniku Nr 2 pkt D 1.2., w załączniku Nr ...

I SA/Kr 648/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-05-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Chełmku w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej obowiązek podania danych w postaci numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail zawartych w załączniku Nr 1 pkt D ...

I SA/Kr 676/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-06-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Jordanów, w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, zamieszkałej oraz w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, - stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie Załącznika w części C.1 obejmującej rubryki ' data urodzenia', 'imię ojca', 'imię matki', '...

I SA/Kr 677/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-06-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Jordanów, w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, zamieszkałej oraz w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, - stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie Załącznika w części C.1 obejmującej rubryki ' data urodzenia', 'imię ojca', 'imię matki', 'n...

I SA/Kr 1109/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-09-10

skarg Prokuratora Rejonowego Kraków Nowa Huta na uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości wraz z załącznikami -deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z załącznikami do deklaracji nr 1 i 2 - stwierdza nieważność zaskarżonych uchwał z załącznikami -w części...

I SA/Kr 1133/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-10-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Szaflary, w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Szaflary, I. stwierdza nieważność załącznika nr 1 do zaskarżonej uchwały zatytułowanego 'Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, komunalnymi - nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkań...
1   Następne >   3