Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Kr 175/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-04-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, stwierdza nieważność uchwały w części określającej nałożenie w Załączniku nr 1 do Uchwały na składającego deklarację obowiązku wskazania danych osobowych (imienia i nazwiska oraz adresu) osób zamieszkujących daną nieruchomoś...

I SA/Kr 174/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-04-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, , stwierdza nieważność uchwały w części określającej nałożenie w Załączniku nr 1 do Uchwały na składającego deklarację obowiązku, wskazania danych osobowych (imienia i nazwiska oraz adresu) osób zamieszkujących daną nieru...

I SA/Kr 1109/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-09-10

skarg Prokuratora Rejonowego Kraków Nowa Huta na uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości wraz z załącznikami -deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z załącznikami do deklaracji nr 1 i 2 - stwierdza nieważność zaskarżonych uchwał z załącznikami -w części...

I SA/Kr 1698/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-12-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr XLVIII/345/13 Rady Miejskiej w Dobczycach, w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/273/13 Rady Miejskiej w Dobczycach w sprawie wzoru deklaracji o wysokości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, , - stwierdza nieważność załącznika nr 1 do zaskarżonej uchwały zatytułowanego 'Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,...

I SA/Kr 1209/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-09-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Nowe Brzesko w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Nowe Brzesko - stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części znajdującej się w rubryce D.1 załącznika do uchwały w zakresie obowiązku podania daty urodzenia, i...

I SA/Kr 1210/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-09-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Nowe Brzesko w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Nowe Brzesko - stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związany...

I SA/Kr 1211/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-09-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Nowe Brzesko w sprawie: zmian Uchwały Nr XXVII/189/2013 Rady Miejskiej Nowe Brzesko w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Nowe Brzesko - stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części ...

I SA/Kr 1696/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-12-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr XXXVI/263/13 Rady Miejskiej w Dobczycach, w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, , - stwierdza nieważność załącznika nr 1 do zaskarżonej uchwały zatytułowanego 'Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,, komunalnymi' w części dotyczącej zawartego w rubryce 'G' oświadczenia, co do znajomości przepisó...

I SA/Kr 1697/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-12-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr XXXVII/273/13 Rady Miejskiej w Dobczycach, w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, , - stwierdza nieważność załącznika nr 1 do zaskarżonej uchwały zatytułowanego 'Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,, komunalnymi' w części dotyczącej zawartego w rubryce 'G' oświadczenia, co do znajomości przepis...