Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Czystość i porządek X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Lu 705/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-01-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie kary za wprowadzanie do wód i ziemi ścieków bez wymaganego pozwolenia

II SA/Lu 413/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-10-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SA/Wr 614/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-01-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Twardogórze w przedmiocie ustalenia górnych stawek opłat za świadczenie usług w zakresie usuwania odpadów przez gminną jednostkę organizacyjną lub podmiot posiadający zezwolenie

II SA/Kr 1391/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w T. w sprawie powierzenia [....] Sp. z o.o. w T. wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym

II SA/Łd 1138/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-02-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Białej Rawskiej w przedmiocie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Biała Rawska

VIII SA/Wa 958/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie.

II SA/Wr 637/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-28

skarg Z. na uchwałę Rady Miejskiej W. w przedmiocie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

II SA/Gl 1661/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-12-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy W. w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SA/Bd 864/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-01-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik

II SA/Kr 1392/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Tarnowie w sprawie powierzenia 'A' Sp. z o.o. w T. wykonywania zadań własnych Gminy Miasta Tarnowa;
1   Następne >   +2   +5   +10   90