Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Czystość i porządek X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

III SA/Lu 149/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-06-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie przekazania pisma według właściwości do Gminy W.

III SA/Lu 107/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie opłaty za przeprowadzone kontrole

II SA/Bk 509/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. w przedmiocie odmowy wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej

II SA/Sz 36/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-04-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Bd 28/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-04-05

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. w przedmiocie nadzoru sanitarnego

III SA/Łd 252/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. w przedmiocie nakazania doprowadzenia terenu posesji do właściwego stanu sanitarnego 1/

IV SA/Po 648/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w P. w przedmiocie opłaty za czynności nadzoru sanitarnego