Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Czystość i porządek X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Bd 959/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-08-25

Wniosek w przedmiocie uznania świadczeń rodzinnych za nienależnie pobrane

II SA/Lu 443/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-05-10

Sprawa ze skargi Wójta Gminy [...] na zalecenia pokontrolne Wojewody [...] w przedmiocie zgodności zatrudnienia Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy z wymaganymi kwalifikacjami