Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Czystość i porządek X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Sz 36/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-04-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

SA/Rz 1593/99 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-06-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Izby Skarbowej w Rz. w przedmiocie zwrotu tytułów wykonawczych

II SA/Sz 155/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za odbieranie odpadów komunalnych bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej

II SA/Po 565/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-10-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia