Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Czystość i porządek X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

III SA/Po 159/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-04-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Związku Międzygminnego ... w przedmiocie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

II OSK 1849/13 - Wyrok NSA z 2015-03-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Piławie Górnej w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Piława Górna

II SA/Kr 1391/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w T. w sprawie powierzenia [....] Sp. z o.o. w T. wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym

II SA/Łd 1138/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-02-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Białej Rawskiej w przedmiocie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Biała Rawska

I SA/Gd 1240/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-02-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie wyboru metody, ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

II SA/Wr 637/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-28

skarg Z. na uchwałę Rady Miejskiej W. w przedmiocie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I OSK 1776/13 - Wyrok NSA z 2013-11-07

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Żelazków w przedmiocie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żelazków

II SA/Gl 1661/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-12-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy W. w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SA/Bd 864/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-01-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik

II SA/Kr 1392/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Tarnowie w sprawie powierzenia 'A' Sp. z o.o. w T. wykonywania zadań własnych Gminy Miasta Tarnowa;
1   Następne >   +2   +5   +10   55