Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 1391/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w T. w sprawie powierzenia [....] Sp. z o.o. w T. wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym

II SA/Kr 1392/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Tarnowie w sprawie powierzenia 'A' Sp. z o.o. w T. wykonywania zadań własnych Gminy Miasta Tarnowa;

II SA/Kr 869/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-12

Sprawa ze skargi na uchwałę nr XXIII/209/2013 Rady Gminy Mogilany w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

II SA/Kr 1241/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-12-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Trzyciąż w przedmiocie zatwierdzenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń

II SA/Kr 681/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-07-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Skrzyszów w przedmiocie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

II SA/Kr 1240/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-12-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Trzyciąż w przedmiocie zatwierdzenia ceny za odprowadzanie ścieków

II SA/Kr 682/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Tuchowie w przedmiocie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

I SA/Kr 1080/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-08-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Koszycach w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Koszyce w części obejmującej treść załącznika do uchwały: Zgodnie z art.56 ustawy Kodeks karny - skarbowy ( tj. Dz.U. z 2007r Nr 11 poz.765 z...

I SA/Kr 572/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-05-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Lipinki w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lipinki stwierdza nieważność załącznika Nr 1 zaskarżonej uchwały zatytułowanego 'Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi' w części dotyczącej imienia ojca, imienia matki zawartego...

I SA/Kr 676/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-06-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Jordanów, w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, zamieszkałej oraz w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, - stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie Załącznika w części C.1 obejmującej rubryki ' data urodzenia', 'imię ojca', 'imię matki', '...
1   Następne >   2