Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Czystość i porządek X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

I SA/Gd 1257/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-11-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I SA/Gl 983/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-10-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w przedmiocie uchwały rady gminy w kwestii opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I SA/Bk 358/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-11-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w B. w przedmiocie stwierdzenia wydania z naruszeniem prawa uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

III SA/Po 77/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-03-13

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

III SA/Po 1676/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-02-26

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

II SA/Wr 595/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-04

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej we W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności części uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchyla zaskarżony akt nadzoru.

IV SA/Po 748/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-23

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku

IV SA/Po 1373/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-17

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

II SA/Po 928/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-12-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

II SA/Gl 791/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-10-15

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków
1   Następne >   +2   +5   7