Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gd 327/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-11-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stwierdza nieważność § 2 pkt 1, 2 i 5; § 4 pkt 10; § 7 pkt 1a, 1b, 4, 5 i 10; § 12; § 15; § 16 pkt 1; § 17 zaskarżonej uchwały.