Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

II SA/Łd 1140/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-03-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Skierniewice w przedmiocie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Skierniewice

II SA/Łd 1139/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-03-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Skierniewice w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Skierniewice