Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

II SA/Gd 363/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-11-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy przez A Spółkę z o.o. w C. stwierdza nieważność paragrafów 28, 29 i 31 zaskarżonej uchwały.