Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Po 70/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-04-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kaźmierz w przedmiocie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Kaźmierz stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej § 5 regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały

IV SA/Po 68/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-04-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej § 2