Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

II SA/Rz 1305/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-02-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Bircza w przedmiocie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Bircza stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej § 8 ust. 2, § 10 ust. 1, 2 i 3, § 11 ust. 1 i 2, § 12 ust. 1, 2, 3 i 4, § 18 ust. 1 i 2, § 19, § 22 ust. 2 pkt 2 i 3, § 25 ust. 1 i 2, § 30 ust. 1, 2 i 3, § 3

II SA/Rz 191/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-04-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Radymno w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność § 26 ust. 3 zaskarżonej uchwały.