Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

II SA/Sz 1173/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-08-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Gminy Mielno w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków